فلسفه بيمه ( ايدز روح )

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

فلسفه بيمه ( ايدز روح )بيمه کردن يک بلا به معناي دعوت از آن بلا و پيش خريد خسارتآن و آماده شدن براي تحويل آن و نيز به واسطه غرور و احساسامنيت و بي احتياطي حاصل از آن، پيش انداختن بلا و تضمينواقع شدن آن است.بيمه از بيم است و نشانه هراس از خطر و ضرر و نابود شدن استو تبديل اين ضرر به پول. يعني تبديل آينده از دست رفته به پول.به معناي ديگر بيمه کردن يعني خريد ترس و تبديل آن به پول.و با پرداخت پول از بابت خسارت حاصل از بلايا، آن هراس دروجود انسان نقش بسته و تبديل به ملکه مي شود. پس بيمه هاموجب تثبيت هراس و جاودانه شدن آن است. اين است که هربيمه اي بيمه هاي مطمئن تر بعدي را مي طلبد و مثل اعتيادبه مواد مخدر، فزاينده است.... 


از کتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اکبر خانجاني جلد چهارم ص 7

ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها